www.ip138.com 查询网 ip地址查询 手机号码查询 邮编电话查询 火车票代售点大全 查询主页


首页>列车时刻首页>江苏列车时刻表>常州北火车时刻表
更多
加入收藏

常州北列车时刻表

常州代售点

常州北火车时刻表目前有153条火车运营线路经过,主要指标包括列车车次、始发站终点站名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。


车次 列车类型 始发站始发时间 经过站经过站
到达时间
经过站
发车时间
终点站 到达时间
D3051 动车 宜昌东 07:20 常州北 当天14:03 14:13 上海虹桥 15:17
D3052 动车 上海虹桥 15:58 常州北 当天16:44 16:52 汉口 21:23
D3053 动车 上海虹桥 15:58 常州北 当天16:44 16:52 汉口 21:23
D3054 动车 宜昌东 07:20 常州北 当天14:03 14:13 上海虹桥 15:17
D3086 动车 上海虹桥 16:43 常州北 当天17:45 17:53 武汉 22:35
D3087 动车 上海虹桥 16:43 常州北 当天17:45 17:53 武汉 22:35
D3089 动车 汉口 15:49 常州北 当天19:55 19:57 上海虹桥 20:50
D3092 动车 汉口 15:49 常州北 当天19:55 19:57 上海虹桥 20:50
G102 高速 上海虹桥 06:26 常州北 当天07:13 07:15 北京南 12:29
G108 高速 上海虹桥 07:22 常州北 当天08:17 08:19 北京南 13:23
G109 高速 北京南 08:15 常州北 当天13:23 13:25 上海虹桥 14:17
G110 高速 上海虹桥 07:28 常州北 当天08:22 08:35 北京南 13:38
G115 高速 北京南 09:20 常州北 当天14:21 14:23 上海虹桥 15:10
G116 高速 上海虹桥 09:33 常州北 当天10:20 10:22 北京南 15:23
G118 高速 上海虹桥 09:52 常州北 当天10:42 10:44 北京南 15:58
G120 高速 上海虹桥 07:51 常州北 当天08:41 08:43 北京南 13:33
G1201 高速 上海虹桥 09:39 常州北 当天10:26 10:35 哈尔滨西 21:53
G1202 高速 哈尔滨西 08:21 常州北 当天20:04 20:06 上海虹桥 21:00
G1203 高速 哈尔滨西 08:21 常州北 当天20:04 20:06 上海虹桥 21:00
G1204 高速 上海虹桥 09:39 常州北 当天10:26 10:35 哈尔滨西 21:53
G1212 高速 长春 08:55 常州北 当天19:25 19:27 上海虹桥 20:14
G1213 高速 长春 08:55 常州北 当天19:25 19:27 上海虹桥 20:14
G1225 高速 苍南 06:54 常州北 当天12:19 12:21 沈阳北 22:14
G1226 高速 沈阳北 07:55 常州北 当天17:49 17:55 苍南 23:08
G1227 高速 沈阳北 07:55 常州北 当天17:49 17:55 苍南 23:08
G1228 高速 苍南 06:54 常州北 当天12:19 12:21 沈阳北 22:14
G123 高速 北京南 11:05 常州北 当天15:52 16:01 上海虹桥 16:50
G1234 高速 长春 10:30 常州北 当天21:20 21:22 上海虹桥 22:16
G1235 高速 长春 10:30 常州北 当天21:20 21:22 上海虹桥 22:16
G125 高速 北京南 11:10 常州北 当天16:08 16:11 上海虹桥 16:59
G1251 高速 大连 08:41 常州北 当天18:40 18:54 上海虹桥 19:41
G1254 高速 大连 08:41 常州北 当天18:40 18:54 上海虹桥 19:41
G1255 高速 上海虹桥 09:12 常州北 当天10:06 10:08 长春 20:11
G1258 高速 上海虹桥 09:12 常州北 当天10:06 10:08 长春 20:11
G126 高速 上海虹桥 11:05 常州北 当天11:52 11:54 北京南 17:05
G127 高速 北京南 11:30 常州北 当天16:36 16:38 上海虹桥 17:20
G129 高速 北京南 12:10 常州北 当天17:07 17:09 上海虹桥 17:56
G132 高速 上海虹桥 12:17 常州北 当天13:04 13:06 北京南 18:32
G137 高速 北京南 13:35 常州北 当天18:31 18:36 上海虹桥 19:33
G1377 高速 南京南 07:39 常州北 当天08:17 08:19 昆明南 21:20
G1378 高速 昆明南 07:33 常州北 当天20:22 20:24 南京南 21:04
G140 高速 上海虹桥 13:35 常州北 当天14:29 14:34 北京南 19:41
G143 高速 北京南 07:50 常州北 当天12:29 12:31 上海虹桥 13:12
G144 高速 上海虹桥 14:42 常州北 当天15:29 15:34 北京南 20:29
G145 高速 北京南 14:35 常州北 当天19:43 19:45 上海虹桥 20:34
G148 高速 上海虹桥 15:23 常州北 当天16:10 16:12 北京南 21:13
G153 高速 北京南 17:15 常州北 当天22:17 22:23 上海虹桥 23:11
G154 高速 上海虹桥 17:13 常州北 当天18:00 18:02 北京南 22:48
G155 高速 北京南 15:45 常州北 当天20:39 20:41 上海虹桥 21:41
G1581 高速 九江 08:55 常州北 当天15:12 15:12 常州北 15:12
G1582 高速 常州北 15:34 常州北 当天15:34 15:34 九江 21:37
G1583 高速 常州北 15:34 常州北 当天15:34 15:34 九江 21:37
G1584 高速 九江 08:55 常州北 当天15:12 15:12 常州北 15:12
G160 高速 上海虹桥 17:44 常州北 当天18:41 18:43 北京南 23:48
G169 高速 北京南 16:40 常州北 当天21:45 21:47 上海虹桥 22:42
G170 高速 上海虹桥 15:52 常州北 当天16:40 16:42 北京南 21:18
G1716 高速 上海虹桥 13:05 常州北 当天13:59 14:01 驻马店西 19:59
G1717 高速 上海虹桥 13:05 常州北 当天13:59 14:01 驻马店西 19:59
G1727 高速 武汉 11:05 常州北 当天14:35 14:37 上海虹桥 15:42
G1730 高速 武汉 11:05 常州北 当天14:35 14:37 上海虹桥 15:42
G1735 高速 武汉 08:21 常州北 当天12:44 12:59 上海虹桥 13:54
G1736 高速 上海虹桥 15:28 常州北 当天16:15 16:17 武汉 20:48
G1737 高速 上海虹桥 15:28 常州北 当天16:15 16:17 武汉 20:48
G1738 高速 武汉 08:21 常州北 当天12:44 12:59 上海虹桥 13:54
G1772 高速 上海虹桥 06:47 常州北 当天07:34 07:36 长沙南 12:58
G1773 高速 上海虹桥 06:47 常州北 当天07:34 07:36 长沙南 12:58
G1805 高速 许昌东 07:53 常州北 当天12:38 12:41 上海虹桥 13:42
G1806 高速 上海虹桥 09:17 常州北 当天10:11 10:13 郑州东 14:04
G1807 高速 上海虹桥 09:17 常州北 当天10:11 10:13 郑州东 14:04
G1808 高速 许昌东 07:53 常州北 当天12:38 12:41 上海虹桥 13:42
G1809 高速 洛阳龙门 07:56 常州北 当天13:09 13:12 上海虹桥 14:07
G1810 高速 上海虹桥 12:33 常州北 当天13:27 13:29 焦作 18:46
G1811 高速 上海虹桥 12:33 常州北 当天13:27 13:29 焦作 18:46
G1812 高速 洛阳龙门 07:56 常州北 当天13:09 13:12 上海虹桥 14:07
G1818 高速 上海虹桥 14:33 常州北 当天15:20 15:34 郑州东 19:30
G1819 高速 上海虹桥 14:33 常州北 当天15:20 15:34 郑州东 19:30
G1821 高速 焦作 12:50 常州北 当天18:01 18:03 上海虹桥 18:50
G1824 高速 焦作 12:50 常州北 当天18:01 18:03 上海虹桥 18:50
G1825 高速 郑州东 14:15 常州北 当天18:14 18:16 上海虹桥 19:06
G1826 高速 上海虹桥 18:20 常州北 当天19:21 19:23 郑州东 23:28
G1827 高速 上海虹桥 18:20 常州北 当天19:21 19:23 郑州东 23:28
G1828 高速 郑州东 14:15 常州北 当天18:14 18:16 上海虹桥 19:06
G1866 高速 宁波 06:25 常州北 当天09:45 09:48 郑州东 13:54
G1867 高速 宁波 06:25 常州北 当天09:45 09:48 郑州东 13:54
G1911 高速 西安北 06:26 常州北 当天12:33 12:35 上海虹桥 13:23
G1914 高速 西安北 06:26 常州北 当天12:33 12:35 上海虹桥 13:23
G1919 高速 西安北 10:23 常州北 当天16:41 16:43 上海虹桥 17:38
G1920 高速 上海虹桥 09:28 常州北 当天10:15 10:17 西安北 16:29
G1921 高速 上海虹桥 09:28 常州北 当天10:15 10:17 西安北 16:29
G1922 高速 西安北 10:23 常州北 当天16:41 16:43 上海虹桥 17:38
G1924 高速 上海虹桥 11:41 常州北 当天12:35 12:42 西安北 19:06
G1925 高速 上海虹桥 11:41 常州北 当天12:35 12:42 西安北 19:06
G1935 高速 西安北 15:13 常州北 当天20:44 20:52 上海虹桥 21:46
G1936 高速 上海虹桥 16:12 常州北 当天16:59 17:04 西安北 22:54
G1937 高速 上海虹桥 16:12 常州北 当天16:59 17:04 西安北 22:54
G1938 高速 西安北 15:13 常州北 当天20:44 20:52 上海虹桥 21:46
G1955 高速 太原南 08:46 常州北 当天16:54 16:56 上海虹桥 17:44
G1956 高速 上海虹桥 11:59 常州北 当天12:57 12:59 太原南 21:35
G1957 高速 上海虹桥 11:59 常州北 当天12:57 12:59 太原南 21:35
G1958 高速 太原南 08:46 常州北 当天16:54 16:56 上海虹桥 17:44
G1969 高速 兰州西 10:39 常州北 当天20:35 20:37 上海虹桥 21:24
G1970 高速 上海虹桥 06:10 常州北 当天06:57 06:59 兰州西 16:41
G1971 高速 上海虹桥 06:10 常州北 当天06:57 06:59 兰州西 16:41
G1972 高速 兰州西 10:39 常州北 当天20:35 20:37 上海虹桥 21:24
G1974 高速 上海虹桥 07:17 常州北 当天08:13 08:15 重庆西 20:17
G1975 高速 上海虹桥 07:17 常州北 当天08:13 08:15 重庆西 20:17
G212 高速 上海虹桥 08:42 常州北 当天09:41 09:43 天津西 14:26
G213 高速 天津西 10:42 常州北 当天15:21 15:26 上海虹桥 16:17
G215 高速 天津西 14:46 常州北 当天19:29 19:31 上海虹桥 20:19
G221 高速 青岛 06:43 常州北 当天13:05 13:07 上海虹桥 13:58
G224 高速 青岛 06:43 常州北 当天13:05 13:07 上海虹桥 13:58
G225 高速 青岛北 14:05 常州北 当天19:59 20:01 上海虹桥 21:05
G228 高速 青岛北 14:05 常州北 当天19:59 20:01 上海虹桥 21:05
G230 高速 上海虹桥 09:07 常州北 当天09:54 09:56 青岛 16:02
G231 高速 上海虹桥 09:07 常州北 当天09:54 09:56 青岛 16:02
G2812 高速 上海虹桥 16:26 常州北 当天17:29 17:34 石家庄 23:30
G2813 高速 上海虹桥 16:26 常州北 当天17:29 17:34 石家庄 23:30
G297 高速 济南西 07:18 常州北 当天10:48 10:50 上海虹桥 11:48
G298 高速 上海虹桥 18:05 常州北 当天19:06 19:08 济南西 22:54
G455 高速 荣成 13:15 常州北 当天21:25 21:27 上海虹桥 22:21
G456 高速 上海虹桥 06:05 常州北 当天06:52 06:54 荣成 15:14
G457 高速 上海虹桥 06:05 常州北 当天06:52 06:54 荣成 15:14
G458 高速 荣成 13:15 常州北 当天21:25 21:27 上海虹桥 22:21
G460 高速 上海虹桥 12:22 常州北 当天13:20 13:22 烟台 21:07
G461 高速 上海虹桥 12:22 常州北 当天13:20 13:22 烟台 21:07
G576 高速 上海虹桥 08:24 常州北 当天09:22 09:24 长沙南 15:16
G577 高速 上海虹桥 08:24 常州北 当天09:22 09:24 长沙南 15:16
G676 高速 上海虹桥 08:30 常州北 当天09:28 09:35 武汉 13:36
G677 高速 上海虹桥 08:30 常州北 当天09:28 09:35 武汉 13:36
G7175 高速 徐州东 07:38 常州北 当天09:51 09:53 上海虹桥 10:48
G7176 高速 上海虹桥 18:43 常州北 当天19:49 19:57 徐州东 22:24
G7178 高速 上海虹桥 19:55 常州北 当天20:49 20:51 徐州东 22:46
G7180 高速 上海虹桥 10:07 常州北 当天10:54 10:57 南京南 11:31
G7195 高速 六安 13:13 常州北 当天15:36 15:48 上海虹桥 16:54
G7198 高速 六安 13:13 常州北 当天15:36 15:48 上海虹桥 16:54
G7291 高速 淮北 07:00 常州北 当天10:09 10:11 上海 11:03
G7292 高速 上海 17:43 常州北 当天18:49 18:51 淮北 21:55
G7293 高速 上海 17:43 常州北 当天18:49 18:51 淮北 21:55
G7294 高速 淮北 07:00 常州北 当天10:09 10:11 上海 11:03
G7299 高速 徐州东 09:07 常州北 当天11:28 11:30 上海 12:14
G7349 高速 南京南 07:30 常州北 当天08:08 08:10 温州南 12:27
G7375 高速 合肥南 09:26 常州北 当天11:18 11:23 江山 15:28
G7378 高速 合肥南 09:26 常州北 当天11:18 11:23 江山 15:28
G7385 高速 合肥南 14:27 常州北 当天16:16 16:18 衢州 20:25
G7386 高速 衢州 08:11 常州北 当天11:44 11:46 合肥南 13:56
G7387 高速 衢州 08:11 常州北 当天11:44 11:46 合肥南 13:56
G7388 高速 合肥南 14:27 常州北 当天16:16 16:18 衢州 20:25
G7505 高速 南京南 07:13 常州北 当天07:51 07:53 宁波 10:59
G7507 高速 南京南 08:16 常州北 当天08:54 08:56 宁波 12:08
G7589 高速 徐州东 06:53 常州北 当天09:26 09:32 宁波 12:37
G7590 高速 宁波 16:42 常州北 当天20:02 20:04 徐州东 22:19
G7599 高速 徐州东 07:43 常州北 当天10:14 10:16 苍南 15:23
G7600 高速 温州南 14:02 常州北 当天19:29 19:37 徐州东 21:59

[江苏 常州 金坛] 金坛市凯佳旅游服务有限公司火车售票处
联系电话:0519-2831668
营业时间:8:00-19:00
地址:金坛市丹阳门中路9-8号

[江苏 常州 溧阳] 溧阳宾馆票务中心火车售票处
联系电话:0519-7222782
营业时间:8:00-19:00
地址:溧阳西大街118号

[江苏 常州 市区] 常州联运有限公司联合售票处火车售票处
联系电话:0519-6637534
营业时间:8:00-19:00
地址:延陵路70号

[江苏 常州 武进] 常州市凯达航空铁路票务有限公司火车售票处
联系电话:0519-6553473
营业时间:8:00-19:00
地址:湖塘人民中路135号

[江苏 常州 市区] 常州市丽华快餐集团有限公司火车售票处
联系电话:6621234
营业时间:8:00-19:00
地址:局前街285号嘉乐A-9

[江苏 常州 天宁区] 常州和平北路客票代售点
联系电话:
营业时间:08:00——17:00
地址:天宁区和平北路9号

更多常州代售点...


请选择上面相应的省、市进入查询或: 输入车站名称列车车次出发及目的地查询:

按车站名称查询
按列车车次查询
按出发地点-目的地查询 -

手机WAP上网查询: wap.ip138.com 用手机随时可以查

 

联系我们.请发email.或给我们留言谢谢!

粤ICP备05004654号