www.ip138.com 查询网 ip地址查询 手机号码查询 邮编电话查询 火车票代售点大全 查询主页


首页>列车时刻首页>新疆列车时刻表>伊宁火车时刻表
更多
加入收藏

伊宁列车时刻表

伊宁火车时刻表目前有31条火车运营线路经过,主要指标包括列车车次、始发站终点站名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。


车次 列车类型 始发站始发时间 经过站经过站
到达时间
经过站
发车时间
终点站 到达时间
5815 普快 乌鲁木齐南 21:21 伊宁 第2日07:00 07:00 伊宁 07:00
5816 普快 伊宁 21:38 伊宁 当天21:38 21:38 乌鲁木齐南 08:47
K6701 快速 乌鲁木齐南 23:55 伊宁 第2日09:20 09:20 伊宁 09:20
K6702 快速 伊宁 20:29 伊宁 当天20:29 20:29 乌鲁木齐南 07:00
K6712 快速 北屯市 19:07 伊宁 第2日10:35 10:35 伊宁 10:35
K6714 快速 伊宁 21:03 伊宁 当天21:03 21:03 乌西 06:00
K6724 快速 和田 13:50 伊宁 第3日09:13 09:13 伊宁 09:13
K9761 快速 乌鲁木齐 16:04 伊宁 当天22:30 22:30 伊宁 22:30
K9762 快速 伊宁 08:25 伊宁 当天08:25 08:25 乌鲁木齐 15:21
K9765 快速 乌鲁木齐 19:02 伊宁 第2日06:01 06:31 霍尔果斯 07:42
K9766 快速 霍尔果斯 21:30 伊宁 当天23:12 23:56 乌鲁木齐 10:52
K9767/K9770 快速 库尔勒 14:56 伊宁 第2日07:26 07:26 伊宁 07:26
K9789 快速 乌鲁木齐 20:07 伊宁 第2日06:02 06:32 霍尔果斯 07:43
K9790 快速 霍尔果斯 20:00 伊宁 当天21:10 21:25 乌鲁木齐 06:30
K9793 快速 乌鲁木齐 22:56 伊宁 第2日08:31 08:31 伊宁 08:31
K9794 快速 伊宁 21:00 伊宁 当天21:00 21:00 乌鲁木齐 06:05
T9501 空调特快 乌鲁木齐 23:02 伊宁 第2日06:49 06:49 伊宁 06:49
T9502 空调特快 伊宁 23:07 伊宁 当天23:07 23:07 乌鲁木齐 06:02
T9503 空调特快 乌鲁木齐 08:50 伊宁 当天14:48 14:48 伊宁 14:48
T9504 空调特快 伊宁 15:53 伊宁 当天15:53 15:53 乌鲁木齐 21:48
T9509 空调特快 乌鲁木齐 17:06 伊宁 当天23:04 23:04 伊宁 23:04
T9510 空调特快 伊宁 08:36 伊宁 当天08:36 08:36 乌鲁木齐 14:34
T9515/T9518 空调特快 喀什 17:34 伊宁 第2日16:54 16:54 伊宁 16:54
T9516/T9517 空调特快 伊宁 09:30 伊宁 当天09:30 09:30 喀什 09:29
T9519 空调特快 乌鲁木齐 10:53 伊宁 当天17:31 17:31 伊宁 17:31
Y951 旅游列车 乌鲁木齐 20:35 伊宁 第2日06:22 06:22 伊宁 06:22
Y952 旅游列车 伊宁 23:37 伊宁 当天23:37 23:37 乌鲁木齐 07:42
Y955/Y958 旅游列车 阿勒泰 10:05 伊宁 当天22:37 22:37 伊宁 22:37
Y956/Y957 旅游列车 伊宁 07:30 伊宁 当天07:30 07:30 阿勒泰 20:29
Z6519 直达特快 乌鲁木齐 09:25 伊宁 当天15:15 15:15 伊宁 15:15
Z6520 直达特快 伊宁 15:55 伊宁 当天15:55 15:55 乌鲁木齐 21:40


请选择上面相应的省、市进入查询或: 输入车站名称列车车次出发及目的地查询:

按车站名称查询
按列车车次查询
按出发地点-目的地查询 -

手机WAP上网查询: wap.ip138.com 用手机随时可以查

 

联系我们.请发email.或给我们留言谢谢!

粤ICP备05004654号