www.ip138.com 查询网 ip地址查询 手机号码查询 邮编电话查询 火车票代售点大全 查询主页


首页>列车时刻首页>四川列车时刻表>渠县火车时刻表
更多
加入收藏

渠县列车时刻表

渠县火车时刻表目前有77条火车运营线路经过,主要指标包括列车车次、始发站终点站名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。


车次 列车类型 始发站始发时间 经过站经过站
到达时间
经过站
发车时间
终点站 到达时间
3147 普快 上海南 04:00 渠县 第2日08:58 09:02 重庆 13:41
3148 普快 重庆 15:45 渠县 当天19:22 19:27 上海南 02:29
3604 普快 重庆北 06:00 渠县 当天08:30 08:42 北京 17:35
3805 普快 达州 05:07 渠县 当天05:58 06:05 东莞东 13:41
3808 普快 达州 05:07 渠县 当天05:58 06:05 东莞东 13:41
K1001 快速 重庆 21:22 渠县 第2日01:01 01:05 宝鸡 11:36
K1002 快速 宝鸡 18:55 渠县 第2日06:23 06:27 重庆 10:21
K1003 快速 宝鸡 18:55 渠县 第2日06:23 06:27 重庆 10:21
K1004 快速 重庆 21:22 渠县 第2日01:01 01:05 宝鸡 11:36
K1031 快速 贵阳 17:03 渠县 第2日01:37 01:41 西安 09:49
K1034 快速 贵阳 17:03 渠县 第2日01:37 01:41 西安 09:49
K1061 快速 重庆 21:36 渠县 第2日00:50 00:54 哈尔滨西 21:28
K1062 快速 哈尔滨西 15:03 渠县 第3日12:28 12:34 重庆 16:37
K1063 快速 哈尔滨西 15:03 渠县 第3日12:28 12:34 重庆 16:37
K1064 快速 重庆 21:36 渠县 第2日00:50 00:54 哈尔滨西 21:28
K1153 快速 合肥 11:48 渠县 第2日05:53 05:58 重庆北 08:00
K1154 快速 重庆北 14:25 渠县 当天16:22 16:33 合肥 10:28
K1267 快速 重庆北 18:08 渠县 当天20:03 20:09 福州 19:28
K1268 快速 福州 10:37 渠县 第2日10:57 11:02 重庆北 12:58
K1269 快速 福州 10:37 渠县 第2日10:57 11:02 重庆北 12:58
K1270 快速 重庆北 18:08 渠县 当天20:03 20:09 福州 19:28
K1387 快速 郑州 13:21 渠县 第2日07:34 07:50 重庆北 09:55
K1388 快速 重庆北 10:56 渠县 当天12:44 12:49 郑州 06:16
K1571 快速 重庆北 15:00 渠县 当天17:04 17:08 吉林 13:28
K1572 快速 吉林 10:03 渠县 第3日05:18 05:23 重庆北 07:18
K1573 快速 吉林 10:03 渠县 第3日05:18 05:23 重庆北 07:18
K1574 快速 重庆北 15:00 渠县 当天17:04 17:08 吉林 13:28
K16 快速 重庆北 12:20 渠县 当天14:11 14:15 济南 15:22
K356 快速 广州 09:12 渠县 第2日14:33 14:39 重庆北 16:33
K357 快速 广州 09:12 渠县 第2日14:33 14:39 重庆北 16:33
K4065 快速 厦门 13:30 渠县 第3日10:27 10:33 重庆 14:22
K4066 快速 重庆 00:20 渠县 当天05:04 05:08 厦门 22:20
K4067 快速 重庆 00:20 渠县 当天05:04 05:08 厦门 22:20
K4068 快速 厦门 13:30 渠县 第3日10:27 10:33 重庆 14:22
K4186 快速 福州 12:21 渠县 第2日16:43 16:50 广安 17:20
K4187 快速 福州 12:21 渠县 第2日16:43 16:50 广安 17:20
K4231 快速 渠县 20:20 渠县 当天20:20 20:20 广州 00:10
K4232 快速 广州 10:45 渠县 第2日17:00 17:00 渠县 17:00
K4233 快速 广州 10:45 渠县 第2日17:00 17:00 渠县 17:00
K4234 快速 渠县 20:20 渠县 当天20:20 20:20 广州 00:10
K4245 快速 重庆 18:16 渠县 当天22:49 22:56 东莞 05:24
K4248 快速 重庆 18:16 渠县 当天22:49 22:56 东莞 05:24
K4535 快速 汉口 01:45 渠县 当天15:09 15:20 重庆 19:32
K4562 快速 广州 00:57 渠县 第2日06:09 06:09 渠县 06:09
K4563 快速 广州 00:57 渠县 第2日06:09 06:09 渠县 06:09
K4565 快速 汉口 13:45 渠县 第2日04:34 04:38 重庆 09:37
K4566 快速 重庆 11:02 渠县 当天14:48 14:53 汉口 03:08
K4646 快速 广州东 09:15 渠县 第2日17:22 17:27 达州 18:12
K4647 快速 广州东 09:15 渠县 第2日17:22 17:27 达州 18:12
K4751 快速 重庆北 14:25 渠县 当天16:24 16:28 合肥 10:14
K4752 快速 苏州 20:42 渠县 第3日03:22 03:25 重庆北 05:25
K4753 快速 苏州 20:42 渠县 第3日03:22 03:25 重庆北 05:25
K4754 快速 重庆北 14:25 渠县 当天16:24 16:28 合肥 10:14
K507 快速 北京西 07:12 渠县 第2日06:47 06:53 贵阳 15:06
K589 快速 北京西 10:30 渠县 第2日12:44 12:48 重庆 17:05
K690 快速 重庆北 08:43 渠县 当天10:50 10:54 太原 07:50
K691 快速 呼和浩特 18:02 渠县 第2日15:45 15:49 昆明 08:32
K692 快速 昆明 20:59 渠县 第2日11:52 11:58 呼和浩特 09:47
K803 快速 重庆北 08:11 渠县 当天10:10 10:20 福州 18:02
K804 快速 福州 16:38 渠县 第3日03:15 03:18 重庆北 05:10
K805 快速 福州 16:38 渠县 第3日03:15 03:18 重庆北 05:10
K806 快速 重庆北 08:11 渠县 当天10:10 10:20 福州 18:02
K811 快速 广州 14:48 渠县 第2日15:28 15:32 达州 16:23
K812 快速 达州 17:18 渠县 当天18:05 18:11 广州 19:10
K813 快速 达州 17:18 渠县 当天18:05 18:11 广州 19:10
K814 快速 广州 14:48 渠县 第2日15:28 15:32 达州 16:23
K820 快速 重庆北 08:30 渠县 当天10:25 10:43 北京西 15:22
K9411 快速 巴中 17:08 渠县 当天20:44 20:47 重庆北 22:39
K9412 快速 重庆北 11:03 渠县 当天12:55 12:58 巴中 16:25
K9413 快速 重庆北 11:03 渠县 当天12:55 12:58 巴中 16:25
K9526 快速 重庆 13:19 渠县 当天16:42 16:47 达州 17:38
T10 特快 重庆北 10:42 渠县 当天12:31 12:36 北京西 11:12
T235 特快 重庆北 07:10 渠县 当天09:03 09:08 苏州 10:18
T236 特快 苏州 11:42 渠县 第2日13:29 13:37 重庆北 16:00
T237 特快 苏州 11:42 渠县 第2日13:29 13:37 重庆北 16:00
T238 特快 重庆北 07:10 渠县 当天09:03 09:08 苏州 10:18
T9 特快 北京西 15:05 渠县 第2日14:01 14:10 重庆北 16:14


请选择上面相应的省、市进入查询或: 输入车站名称列车车次出发及目的地查询:

按车站名称查询
按列车车次查询
按出发地点-目的地查询 -

手机WAP上网查询: wap.ip138.com 用手机随时可以查

 

联系我们.请发email.或给我们留言谢谢!

粤ICP备05004654号