www.ip138.com 查询网 ip地址查询 手机号码查询 邮编电话查询 火车票代售点大全 查询主页


首页>列车时刻首页>江苏列车时刻表>苏州北火车时刻表
更多
加入收藏

苏州北列车时刻表

苏州代售点

苏州北火车时刻表目前有288条火车运营线路经过,主要指标包括列车车次、始发站终点站名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。


车次 列车类型 始发站始发时间 经过站经过站
到达时间
经过站
发车时间
终点站 到达时间
D3089 动车 汉口 15:36 苏州北 当天20:21 20:24 上海虹桥 20:50
D3090 动车 上海虹桥 10:15 苏州北 当天10:40 10:55 汉口 15:16
D3091 动车 上海虹桥 10:15 苏州北 当天10:40 10:55 汉口 15:16
D3092 动车 汉口 15:36 苏州北 当天20:21 20:24 上海虹桥 20:50
D4209 动车 武昌 20:53 苏州北 第2日01:45 01:45 苏州北 01:45
D4210 动车 苏州北 02:12 苏州北 当天02:12 02:12 汉口 05:48
D4211 动车 苏州北 02:12 苏州北 当天02:12 02:12 汉口 05:48
D4212 动车 武昌 20:53 苏州北 第2日01:45 01:45 苏州北 01:45
D4667 动车 汉口 20:43 苏州北 第2日00:41 01:02 上海虹桥 01:28
D4670 动车 汉口 20:43 苏州北 第2日00:41 01:02 上海虹桥 01:28
D4682 动车 上海虹桥 05:25 苏州北 当天05:50 05:52 汉口 09:52
D4683 动车 上海虹桥 05:25 苏州北 当天05:50 05:52 汉口 09:52
D4693 动车 汉口 03:06 苏州北 当天07:16 07:19 上海虹桥 07:52
D4696 动车 汉口 03:06 苏州北 当天07:16 07:19 上海虹桥 07:52
D4698 动车 上海虹桥 18:33 苏州北 当天19:04 19:06 汉口 23:30
D4699 动车 上海虹桥 18:33 苏州北 当天19:04 19:06 汉口 23:30
G101 高速 北京南 06:43 苏州北 当天12:14 12:16 上海虹桥 12:40
G106 高速 上海虹桥 07:12 苏州北 当天07:37 07:39 北京南 13:13
G107 高速 北京南 08:05 苏州北 当天13:19 13:21 上海虹桥 13:46
G108 高速 上海虹桥 07:22 苏州北 当天07:46 07:48 北京南 13:23
G109 高速 北京南 08:15 苏州北 当天13:48 13:51 上海虹桥 14:17
G110 高速 上海虹桥 07:28 苏州北 当天07:58 08:00 北京南 13:38
G112 高速 上海虹桥 08:05 苏州北 当天08:28 08:30 北京南 14:08
G113 高速 北京南 08:50 苏州北 当天14:03 14:09 上海虹桥 14:33
G116 高速 上海虹桥 09:34 苏州北 当天09:57 09:59 北京南 15:23
G117 高速 北京南 09:25 苏州北 当天15:05 15:07 上海虹桥 15:37
G1201 高速 上海虹桥 09:39 苏州北 当天10:02 10:04 哈尔滨西 21:55
G1202 高速 哈尔滨西 08:21 苏州北 当天20:34 20:36 上海虹桥 21:00
G1203 高速 哈尔滨西 08:21 苏州北 当天20:34 20:36 上海虹桥 21:00
G1204 高速 上海虹桥 09:39 苏州北 当天10:02 10:04 哈尔滨西 21:55
G121 高速 北京南 10:20 苏州北 当天15:58 16:00 上海虹桥 16:25
G1212 高速 长春 08:55 苏州北 当天19:52 19:54 上海虹桥 20:18
G1213 高速 长春 08:55 苏州北 当天19:52 19:54 上海虹桥 20:18
G122 高速 上海虹桥 10:41 苏州北 当天11:04 11:06 北京南 16:43
G1225 高速 苍南 06:54 苏州北 当天11:55 11:57 沈阳北 22:14
G1226 高速 沈阳北 08:04 苏州北 当天18:17 18:19 苍南 23:08
G1227 高速 沈阳北 08:04 苏州北 当天18:17 18:19 苍南 23:08
G1228 高速 苍南 06:54 苏州北 当天11:55 11:57 沈阳北 22:14
G1229 高速 上海虹桥 07:34 苏州北 当天08:04 08:21 丹东 19:25
G1230 高速 丹东 11:11 苏州北 当天22:05 22:07 上海虹桥 22:30
G1231 高速 丹东 11:11 苏州北 当天22:05 22:07 上海虹桥 22:30
G1232 高速 上海虹桥 07:34 苏州北 当天08:04 08:21 丹东 19:25
G1233 高速 上海虹桥 10:36 苏州北 当天10:59 11:01 长春 22:23
G1234 高速 长春 10:30 苏州北 当天21:44 21:46 上海虹桥 22:16
G1235 高速 长春 10:30 苏州北 当天21:44 21:46 上海虹桥 22:16
G1236 高速 上海虹桥 10:36 苏州北 当天10:59 11:01 长春 22:23
G1252 高速 上海虹桥 11:10 苏州北 当天11:33 11:35 大连北 21:56
G1253 高速 上海虹桥 11:10 苏州北 当天11:33 11:35 大连北 21:56
G1256 高速 长春西 11:53 苏州北 当天22:31 22:33 上海虹桥 22:57
G1257 高速 长春西 11:53 苏州北 当天22:31 22:33 上海虹桥 22:57
G128 高速 上海虹桥 11:15 苏州北 当天11:38 11:40 北京南 17:10
G129 高速 北京南 12:10 苏州北 当天17:31 17:33 上海 18:07
G13 高速 北京南 17:00 苏州北 当天21:09 21:11 上海虹桥 21:36
G132 高速 上海虹桥 12:17 苏州北 当天12:40 12:42 北京南 18:32
G133 高速 北京南 12:50 苏州北 当天18:02 18:09 上海虹桥 18:40
G137 高速 北京南 13:35 苏州北 当天18:52 18:54 上海虹桥 19:17
G1377 高速 南京南 07:39 苏州北 当天08:50 08:52 昆明南 21:20
G1378 高速 昆明南 07:36 苏州北 当天19:51 19:53 南京南 21:04
G138 高速 上海虹桥 13:29 苏州北 当天13:52 13:54 北京南 19:28
G140 高速 上海虹桥 13:34 苏州北 当天13:57 13:59 北京南 19:41
G141 高速 北京南 14:10 苏州北 当天19:43 19:45 上海虹桥 20:09
G142 高速 上海虹桥 14:10 苏州北 当天14:33 14:38 北京南 20:18
G145 高速 北京南 14:35 苏州北 当天20:08 20:10 上海虹桥 20:33
G147 高速 北京南 15:50 苏州北 当天21:35 21:37 上海虹桥 22:00
G148 高速 上海虹桥 15:23 苏州北 当天15:46 15:48 北京南 21:13
G1509 高速 南京南 07:00 苏州北 当天08:10 08:12 三明 13:38
G151 高速 北京南 16:45 苏州北 当天22:37 22:39 上海虹桥 23:02
G1510 高速 三明 13:57 苏州北 当天19:35 19:41 南京南 20:52
G152 高速 上海虹桥 16:18 苏州北 当天16:41 16:43 北京南 22:12
G154 高速 上海虹桥 17:13 苏州北 当天17:36 17:38 北京南 22:48
G155 高速 北京南 15:45 苏州北 当天21:14 21:16 上海虹桥 21:41
G156 高速 上海虹桥 17:18 苏州北 当天17:41 17:43 北京南 22:58
G157 高速 北京南 17:36 苏州北 当天23:08 23:16 上海虹桥 23:40
G1582 高速 常州北 15:34 苏州北 当天16:03 16:05 九江 21:43
G1583 高速 常州北 15:34 苏州北 当天16:03 16:05 九江 21:43
G169 高速 北京南 16:40 苏州北 当天22:10 22:12 上海虹桥 22:35
G1715 高速 驻马店西 07:54 苏州北 当天12:56 12:58 上海虹桥 13:23
G1716 高速 上海虹桥 13:05 苏州北 当天13:35 13:37 驻马店西 19:51
G1717 高速 上海虹桥 13:05 苏州北 当天13:35 13:37 驻马店西 19:51
G1718 高速 驻马店西 07:54 苏州北 当天12:56 12:58 上海虹桥 13:23
G1719 高速 武汉 08:00 苏州北 当天11:27 11:29 上海虹桥 11:53
G1720 高速 上海虹桥 13:51 苏州北 当天14:14 14:20 武汉 17:50
G1721 高速 上海虹桥 13:51 苏州北 当天14:14 14:20 武汉 17:50
G1722 高速 武汉 08:00 苏州北 当天11:27 11:29 上海虹桥 11:53
G1723 高速 汉口 16:15 苏州北 当天19:47 19:49 上海虹桥 20:13
G1724 高速 上海虹桥 11:46 苏州北 当天12:09 12:11 汉口 15:42
G1725 高速 上海虹桥 11:46 苏州北 当天12:09 12:11 汉口 15:42
G1726 高速 汉口 16:15 苏州北 当天19:47 19:49 上海虹桥 20:13
G1727 高速 大冶北 09:48 苏州北 当天15:00 15:02 上海虹桥 15:25
G1728 高速 上海虹桥 16:51 苏州北 当天17:14 17:20 大冶北 21:35
G1729 高速 上海虹桥 16:51 苏州北 当天17:14 17:20 大冶北 21:35
G1730 高速 大冶北 09:48 苏州北 当天15:00 15:02 上海虹桥 15:25
G1735 高速 武汉 08:25 苏州北 当天12:35 12:37 上海虹桥 13:17
G1736 高速 上海虹桥 15:28 苏州北 当天15:51 15:53 武汉 20:24
G1737 高速 上海虹桥 15:28 苏州北 当天15:51 15:53 武汉 20:24
G1738 高速 武汉 08:25 苏州北 当天12:35 12:37 上海虹桥 13:17
G1767 高速 汉口 10:19 苏州北 当天14:20 14:29 上海虹桥 14:54
G1770 高速 汉口 10:19 苏州北 当天14:20 14:29 上海虹桥 14:54
G1771 高速 长沙南 13:30 苏州北 当天19:14 19:16 上海虹桥 19:39
G1772 高速 上海虹桥 06:47 苏州北 当天07:10 07:12 长沙南 12:58
G1773 高速 上海虹桥 06:47 苏州北 当天07:10 07:12 长沙南 12:58
G1774 高速 长沙南 13:30 苏州北 当天19:14 19:16 上海虹桥 19:39
G1775 高速 长沙南 07:15 苏州北 当天13:53 13:59 上海虹桥 14:37
G1776 高速 上海虹桥 15:10 苏州北 当天15:40 15:42 长沙南 21:24
G1777 高速 上海虹桥 15:10 苏州北 当天15:40 15:42 长沙南 21:24
G1778 高速 长沙南 07:15 苏州北 当天13:53 13:59 上海虹桥 14:37
G1802 高速 上海虹桥 06:15 苏州北 当天06:38 06:40 郑州东 11:39
G1803 高速 上海虹桥 06:15 苏州北 当天06:38 06:40 郑州东 11:39
G1805 高速 许昌东 07:53 苏州北 当天13:14 13:16 上海虹桥 13:50
G1808 高速 许昌东 07:53 苏州北 当天13:14 13:16 上海虹桥 13:50
G1809 高速 洛阳龙门 08:21 苏州北 当天13:42 13:44 上海虹桥 14:07
G1810 高速 上海虹桥 12:33 苏州北 当天13:03 13:05 焦作 18:46
G1811 高速 上海虹桥 12:33 苏州北 当天13:03 13:05 焦作 18:46
G1812 高速 洛阳龙门 08:21 苏州北 当天13:42 13:44 上海虹桥 14:07
G1813 高速 安阳东 09:05 苏州北 当天14:55 14:57 上海虹桥 15:20
G1816 高速 安阳东 09:05 苏州北 当天14:55 14:57 上海虹桥 15:20
G1817 高速 郑州东 13:25 苏州北 当天17:45 17:48 上海虹桥 18:12
G1820 高速 郑州东 13:25 苏州北 当天17:45 17:48 上海虹桥 18:12
G1826 高速 上海虹桥 18:20 苏州北 当天18:50 18:52 郑州东 23:28
G1827 高速 上海虹桥 18:20 苏州北 当天18:50 18:52 郑州东 23:28
G1865 高速 郑州东 14:29 苏州北 当天18:47 18:49 宁波 21:45
G1866 高速 宁波 06:25 苏州北 当天09:10 09:21 郑州东 13:54
G1867 高速 宁波 06:25 苏州北 当天09:10 09:21 郑州东 13:54
G1868 高速 郑州东 14:29 苏州北 当天18:47 18:49 宁波 21:45
G1911 高速 西安北 06:26 苏州北 当天13:01 13:09 上海虹桥 13:41
G1914 高速 西安北 06:26 苏州北 当天13:01 13:09 上海虹桥 13:41
G1915 高速 西安北 09:23 苏州北 当天16:07 16:15 上海虹桥 16:45
G1918 高速 西安北 09:23 苏州北 当天16:07 16:15 上海虹桥 16:45
G1919 高速 西安北 10:23 苏州北 当天17:13 17:15 上海虹桥 17:38
G1922 高速 西安北 10:23 苏州北 当天17:13 17:15 上海虹桥 17:38
G1924 高速 上海虹桥 11:40 苏州北 当天12:03 12:05 西安北 19:06
G1925 高速 上海虹桥 11:40 苏州北 当天12:03 12:05 西安北 19:06
G1932 高速 上海虹桥 13:44 苏州北 当天14:07 14:09 西安北 20:31
G1933 高速 上海虹桥 13:44 苏州北 当天14:07 14:09 西安北 20:31
G1935 高速 西安北 15:13 苏州北 当天21:21 21:23 上海虹桥 21:46
G1936 高速 上海虹桥 16:12 苏州北 当天16:35 16:37 西安北 22:54
G1937 高速 上海虹桥 16:12 苏州北 当天16:35 16:37 西安北 22:54
G1938 高速 西安北 15:13 苏州北 当天21:21 21:23 上海虹桥 21:46
G1951 高速 太原南 12:26 苏州北 当天20:52 20:54 上海虹桥 21:17
G1952 高速 上海虹桥 08:10 苏州北 当天08:33 08:35 太原南 17:28
G1953 高速 上海虹桥 08:10 苏州北 当天08:33 08:35 太原南 17:28
G1954 高速 太原南 12:26 苏州北 当天20:52 20:54 上海虹桥 21:17
G1955 高速 太原南 08:46 苏州北 当天17:19 17:21 上海虹桥 17:44
G1956 高速 上海虹桥 11:58 苏州北 当天12:33 12:36 太原南 21:35
G1957 高速 上海虹桥 11:58 苏州北 当天12:33 12:36 太原南 21:35
G1958 高速 太原南 08:46 苏州北 当天17:19 17:21 上海虹桥 17:44
G1969 高速 兰州西 10:39 苏州北 当天21:00 21:02 上海虹桥 21:26
G1970 高速 上海虹桥 06:10 苏州北 当天06:33 06:35 兰州西 16:41
G1971 高速 上海虹桥 06:10 苏州北 当天06:33 06:35 兰州西 16:41
G1972 高速 兰州西 10:39 苏州北 当天21:00 21:02 上海虹桥 21:26
G1973 高速 重庆西 09:12 苏州北 当天22:00 22:02 上海虹桥 22:25
G1974 高速 上海虹桥 07:17 苏州北 当天07:42 07:44 重庆西 20:16
G1975 高速 上海虹桥 07:17 苏州北 当天07:42 07:44 重庆西 20:16
G1976 高速 重庆西 09:12 苏州北 当天22:00 22:02 上海虹桥 22:25
G211 高速 天津西 09:31 苏州北 当天14:15 14:17 上海虹桥 14:41
G212 高速 上海虹桥 08:42 苏州北 当天09:05 09:07 天津西 14:26
G213 高速 天津西 10:42 苏州北 当天15:49 15:51 上海虹桥 16:17
G216 高速 上海虹桥 16:37 苏州北 当天17:00 17:02 天津西 22:00
G222 高速 上海 07:05 苏州北 当天07:33 07:35 青岛北 13:22
G223 高速 上海 07:05 苏州北 当天07:33 07:35 青岛北 13:22
G225 高速 青岛北 13:58 苏州北 当天20:29 20:31 上海虹桥 21:04
G228 高速 青岛北 13:58 苏州北 当天20:29 20:31 上海虹桥 21:04
G229 高速 青岛 09:12 苏州北 当天15:44 15:46 上海虹桥 16:12
G232 高速 青岛 09:12 苏州北 当天15:44 15:46 上海虹桥 16:12
G2812 高速 上海虹桥 16:26 苏州北 当天16:49 16:55 石家庄 23:30
G2813 高速 上海虹桥 16:26 苏州北 当天16:49 16:55 石家庄 23:30
G297 高速 济南东 06:50 苏州北 当天11:11 11:17 上海虹桥 11:40
G298 高速 上海虹桥 18:09 苏州北 当天18:32 18:34 济南东 23:24
G299 高速 上海虹桥 18:09 苏州北 当天18:32 18:34 济南东 23:24
G300 高速 济南东 06:50 苏州北 当天11:11 11:17 上海虹桥 11:40
G411 高速 北京南 11:20 苏州北 当天16:56 17:01 上海虹桥 17:25
G43 高速 北京南 14:05 苏州北 当天19:18 19:20 杭州东 20:47
G4306 高速 上海虹桥 20:08 苏州北 当天20:31 20:33 郑州东 00:38
G4307 高速 上海虹桥 20:08 苏州北 当天20:31 20:33 郑州东 00:38
G4337 高速 西安北 03:24 苏州北 当天10:27 10:29 上海虹桥 10:52
G4340 高速 西安北 03:24 苏州北 当天10:27 10:29 上海虹桥 10:52
G4382 高速 上海虹桥 05:45 苏州北 当天06:08 06:10 太原南 13:47
G4383 高速 上海虹桥 05:45 苏州北 当天06:08 06:10 太原南 13:47
G44 高速 杭州东 16:15 苏州北 当天17:46 17:48 北京南 23:08
G455 高速 荣成 13:15 苏州北 当天21:49 21:51 上海虹桥 22:21
G458 高速 荣成 13:15 苏州北 当天21:49 21:51 上海虹桥 22:21
G4581 高速 武汉 07:01 苏州北 当天11:01 11:03 上海虹桥 11:26
G4582 高速 上海虹桥 17:28 苏州北 当天17:51 17:53 武汉 22:35
G4583 高速 上海虹桥 17:28 苏州北 当天17:51 17:53 武汉 22:35
G4584 高速 武汉 07:01 苏州北 当天11:01 11:03 上海虹桥 11:26
G4585 高速 汉口 17:00 苏州北 当天21:30 21:32 上海虹桥 21:55
G4586 高速 上海虹桥 11:34 苏州北 当天12:19 12:31 汉口 16:32
G4587 高速 上海虹桥 11:34 苏州北 当天12:19 12:31 汉口 16:32
G4588 高速 汉口 17:00 苏州北 当天21:30 21:32 上海虹桥 21:55
G459 高速 烟台 09:10 苏州北 当天16:50 16:52 上海虹桥 17:15
G460 高速 上海虹桥 12:22 苏州北 当天12:45 12:51 烟台 21:07
G461 高速 上海虹桥 12:22 苏州北 当天12:45 12:51 烟台 21:07
G462 高速 烟台 09:10 苏州北 当天16:50 16:52 上海虹桥 17:15
G4858 高速 上海虹桥 20:19 苏州北 当天20:49 20:51 汉口 00:40
G4859 高速 上海虹桥 20:19 苏州北 当天20:49 20:51 汉口 00:40
G53 高速 石家庄 15:49 苏州北 当天21:39 21:41 上海虹桥 22:05
G54 高速 上海虹桥 09:18 苏州北 当天09:51 09:54 石家庄 15:25
G575 高速 长沙南 14:51 苏州北 当天20:14 20:16 上海虹桥 20:46
G576 高速 上海虹桥 08:24 苏州北 当天08:48 08:50 长沙南 15:16
G577 高速 上海虹桥 08:24 苏州北 当天08:48 08:50 长沙南 15:16
G578 高速 长沙南 14:51 苏州北 当天20:14 20:16 上海虹桥 20:46
G6 高速 上海 07:00 苏州北 当天07:25 07:27 北京南 11:38
G675 高速 武汉 13:35 苏州北 当天17:36 17:38 上海虹桥 18:08
G676 高速 上海虹桥 08:30 苏州北 当天08:53 08:59 武汉 13:36
G677 高速 上海虹桥 08:30 苏州北 当天08:53 08:59 武汉 13:36
G678 高速 武汉 13:35 苏州北 当天17:36 17:38 上海虹桥 18:08
G7178 高速 上海虹桥 19:50 苏州北 当天20:13 20:15 徐州东 22:43
G7180 高速 上海虹桥 10:05 苏州北 当天10:28 10:30 南京南 11:29
G7191 高速 南京南 10:02 苏州北 当天11:22 11:24 黄山北 14:41
G7192 高速 黄山北 15:04 苏州北 当天18:27 18:29 南京南 19:33
G7193 高速 常州北 11:45 苏州北 当天12:19 12:21 黄山北 15:40
G7194 高速 黄山北 07:24 苏州北 当天10:33 10:35 常州北 11:05
G7196 高速 上海虹桥 16:44 苏州北 当天17:07 17:09 合肥南 19:33
G7197 高速 上海虹桥 16:44 苏州北 当天17:07 17:09 合肥南 19:33
G7275 高速 淮南东 18:32 苏州北 当天21:25 21:27 上海 21:55
G7278 高速 淮南东 18:32 苏州北 当天21:25 21:27 上海 21:55
G7290 高速 上海 18:31 苏州北 当天19:09 19:20 徐州东 22:16
G7291 高速 淮北 07:02 苏州北 当天10:34 10:36 上海 11:03
G7292 高速 上海 17:46 苏州北 当天18:14 18:19 淮北 21:54
G7293 高速 上海 17:46 苏州北 当天18:14 18:19 淮北 21:54
G7294 高速 淮北 07:02 苏州北 当天10:34 10:36 上海 11:03
G7296 高速 上海 12:40 苏州北 当天13:08 13:10 淮北 16:32
G7297 高速 上海 12:40 苏州北 当天13:08 13:10 淮北 16:32
G7299 高速 徐州东 09:07 苏州北 当天11:55 12:00 上海 12:27
G7300 高速 上海 19:51 苏州北 当天20:26 20:28 徐州东 22:56
G7349 高速 南京南 07:30 苏州北 当天08:40 08:42 温州南 12:23
G7375 高速 合肥南 09:27 苏州北 当天11:48 11:50 江山 15:29
G7378 高速 合肥南 09:27 苏州北 当天11:48 11:50 江山 15:29
G7385 高速 合肥南 14:16 苏州北 当天16:44 16:46 杭州东 18:42
G7386 高速 衢州 08:11 苏州北 当天11:16 11:21 合肥南 13:49
G7387 高速 衢州 08:11 苏州北 当天11:16 11:21 合肥南 13:49
G7388 高速 合肥南 14:16 苏州北 当天16:44 16:46 杭州东 18:42
G7505 高速 南京南 07:13 苏州北 当天08:23 08:25 宁波 10:59
G7507 高速 南京南 08:16 苏州北 当天09:26 09:28 宁波 12:08
G7589 高速 徐州东 06:53 苏州北 当天09:54 09:56 宁波 12:37
G7590 高速 宁波 16:42 苏州北 当天19:26 19:28 徐州东 22:21
G7595 高速 合肥南 10:26 苏州北 当天12:24 12:29 宁波 15:09
G7596 高速 温州南 16:13 苏州北 当天20:36 20:38 合肥南 22:39
G7597 高速 温州南 16:13 苏州北 当天20:36 20:38 合肥南 22:39
G7598 高速 合肥南 10:26 苏州北 当天12:24 12:29 宁波 15:09
G7600 高速 温州南 14:02 苏州北 当天18:58 19:00 徐州东 21:57
G9258 高速 上海虹桥 23:07 苏州北 当天23:30 23:32 合肥南 01:25
G9259 高速 上海虹桥 23:07 苏州北 当天23:30 23:32 合肥南 01:25
G9379 高速 徐州东 06:48 苏州北 当天10:06 10:08 上海虹桥 10:40
G9380 高速 上海虹桥 20:29 苏州北 当天20:59 21:01 徐州东 23:28
G9402 高速 上海虹桥 13:10 苏州北 当天13:40 13:46 金寨 16:45
G9403 高速 上海虹桥 13:10 苏州北 当天13:40 13:46 金寨 16:45
G9405 高速 合肥南 14:47 苏州北 当天17:05 17:07 上海虹桥 17:51
G9406 高速 上海虹桥 18:14 苏州北 当天18:37 18:39 合肥南 20:56
G9407 高速 上海虹桥 18:14 苏州北 当天18:37 18:39 合肥南 20:56
G9408 高速 合肥南 14:47 苏州北 当天17:05 17:07 上海虹桥 17:51
G9409 高速 合肥南 08:46 苏州北 当天10:52 10:54 上海虹桥 11:17
G9410 高速 上海虹桥 11:51 苏州北 当天12:14 12:16 合肥南 14:26
G9411 高速 上海虹桥 11:51 苏州北 当天12:14 12:16 合肥南 14:26
G9412 高速 合肥南 08:46 苏州北 当天10:52 10:54 上海虹桥 11:17
G9413 高速 合肥南 06:31 苏州北 当天08:29 08:36 上海虹桥 08:59
G9414 高速 上海虹桥 19:44 苏州北 当天20:07 20:09 合肥南 22:17
G9415 高速 上海虹桥 19:44 苏州北 当天20:07 20:09 合肥南 22:17
G9416 高速 合肥南 06:31 苏州北 当天08:29 08:36 上海虹桥 08:59
G9417 高速 蚌埠南 13:11 苏州北 当天15:11 15:14 上海虹桥 15:58
G9420 高速 上海虹桥 08:52 苏州北 当天09:26 09:29 蚌埠南 11:21
G9421 高速 合肥南 09:48 苏州北 当天12:05 12:07 上海虹桥 12:31
G9424 高速 合肥南 09:48 苏州北 当天12:05 12:07 上海虹桥 12:31
G9425 高速 淮南东 17:56 苏州北 当天20:47 20:49 上海虹桥 21:12
G9426 高速 上海虹桥 13:23 苏州北 当天14:02 14:04 淮南东 17:35
G9427 高速 上海虹桥 13:23 苏州北 当天14:02 14:04 淮南东 17:35
G9428 高速 淮南东 17:56 苏州北 当天20:47 20:49 上海虹桥 21:12
G9429 高速 六安 10:06 苏州北 当天12:42 12:52 上海 13:36
G9430 高速 上海 06:37 苏州北 当天07:06 07:08 六安 09:38
G9431 高速 上海 06:37 苏州北 当天07:06 07:08 六安 09:38
G9432 高速 六安 10:06 苏州北 当天12:42 12:52 上海 13:36
G9444 高速 上海虹桥 20:24 苏州北 当天20:54 20:56 蚌埠南 22:38
G9445 高速 六安 08:50 苏州北 当天11:38 11:43 上海虹桥 12:13
G9446 高速 上海虹桥 05:40 苏州北 当天06:03 06:05 六安 08:32
G9447 高速 上海虹桥 05:40 苏州北 当天06:03 06:05 六安 08:32
G9448 高速 六安 08:50 苏州北 当天11:38 11:43 上海虹桥 12:13
G9449 高速 金寨 17:10 苏州北 当天20:40 20:42 上海 21:34
G9452 高速 金寨 17:10 苏州北 当天20:40 20:42 上海 21:34
G9461 高速 合肥南 08:13 苏州北 当天10:39 10:45 上海虹桥 11:08
G9462 高速 上海虹桥 05:34 苏州北 当天05:57 05:59 合肥南 07:50
G9463 高速 上海虹桥 05:34 苏州北 当天05:57 05:59 合肥南 07:50
G9464 高速 合肥南 08:13 苏州北 当天10:39 10:45 上海虹桥 11:08
G9466 高速 上海虹桥 19:23 苏州北 当天19:46 19:48 徐州东 22:34
G9467 高速 徐州东 06:28 苏州北 当天08:56 08:58 上海虹桥 09:29
G9471 高速 砀山南 16:33 苏州北 当天20:56 20:58 上海虹桥 21:21
G9474 高速 砀山南 16:33 苏州北 当天20:56 20:58 上海虹桥 21:21
G9475 高速 淮北 13:52 苏州北 当天16:56 17:01 上海虹桥 17:25
G9478 高速 淮北 13:52 苏州北 当天16:56 17:01 上海虹桥 17:25

[江苏 苏州 常熟市] 常熟利民票务服务社客票代售点火车售票处
联系电话:0512-52748722
营业时间:7:30-18:30
地址:常熟市招商北路160号

[江苏 苏州 高新区] 苏州新区塔园路客票代售点火车售票处
联系电话:0512-68250603
营业时间:7:30-19:30
地址:新区塔园路24号

[江苏 苏州 高新区] 苏州新区客票代售点火车售票处
联系电话:0512-68250603
营业时间:7:30-19:30
地址:苏州新区塔园路24号

[江苏 苏州 工业园区] 苏州工业园区客票代售点火车售票处
联系电话:0512-67672188
营业时间:7:30-19:00
地址:苏州工业园区师惠坊邻里中心

[江苏 苏州 工业园区] 迎春路客票代售点火车售票处
联系电话:0512-67071318
营业时间:7:30-19:30
地址:迎春路452号

[江苏 苏州 工业园区] 苏州市娄葑工业园区客票代售点火车售票处
联系电话:0512-67532572
营业时间:7:30-17:00
地址:苏州市通园路娄葑镇政府

更多苏州代售点...


请选择上面相应的省、市进入查询或: 输入车站名称列车车次出发及目的地查询:

按车站名称查询
按列车车次查询
按出发地点-目的地查询 -

手机WAP上网查询: wap.ip138.com 用手机随时可以查

 

联系我们.请发email.或给我们留言谢谢!

粤ICP备05004654号