www.ip138.com 查询网 ip地址查询 手机号码查询 邮编电话查询 火车票代售点大全 查询主页


首页>列车时刻首页>江苏列车时刻表>苏州北火车时刻表
更多
加入收藏

苏州北列车时刻表

苏州代售点

苏州北火车时刻表目前有211条火车运营线路经过,主要指标包括列车车次、始发站终点站名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。


车次 列车类型 始发站始发时间 经过站经过站
到达时间
经过站
发车时间
终点站 到达时间
D3051 动车 宜昌东 07:20 苏州北 当天14:49 14:51 上海虹桥 15:17
D3054 动车 宜昌东 07:20 苏州北 当天14:49 14:51 上海虹桥 15:17
D3085 动车 驻马店西 08:00 苏州北 当天15:08 15:10 上海虹桥 15:42
D3086 动车 上海虹桥 16:43 苏州北 当天17:14 17:20 武汉 22:35
D3087 动车 上海虹桥 16:43 苏州北 当天17:14 17:20 武汉 22:35
D3088 动车 驻马店西 08:00 苏州北 当天15:08 15:10 上海虹桥 15:42
D3089 动车 汉口 15:49 苏州北 当天20:22 20:24 上海虹桥 20:50
D3090 动车 上海虹桥 10:12 苏州北 当天10:43 10:55 汉口 15:29
D3091 动车 上海虹桥 10:12 苏州北 当天10:43 10:55 汉口 15:29
D3092 动车 汉口 15:49 苏州北 当天20:22 20:24 上海虹桥 20:50
D3093 动车 武汉 08:15 苏州北 当天12:44 12:53 上海虹桥 13:37
D3094 动车 上海虹桥 14:26 苏州北 当天14:57 15:25 驻马店西 21:40
D3095 动车 上海虹桥 14:26 苏州北 当天14:57 15:25 驻马店西 21:40
D3096 动车 武汉 08:15 苏州北 当天12:44 12:53 上海虹桥 13:37
G101 高速 北京南 06:43 苏州北 当天12:12 12:15 上海虹桥 12:40
G102 高速 上海虹桥 06:26 苏州北 当天06:49 06:51 北京南 12:29
G106 高速 上海虹桥 07:12 苏州北 当天07:37 07:39 北京南 13:13
G107 高速 北京南 08:05 苏州北 当天13:17 13:20 上海虹桥 13:47
G108 高速 上海虹桥 07:22 苏州北 当天07:46 07:48 北京南 13:23
G109 高速 北京南 08:15 苏州北 当天13:48 13:51 上海虹桥 14:17
G110 高速 上海虹桥 07:28 苏州北 当天07:58 08:00 北京南 13:38
G112 高速 上海虹桥 08:05 苏州北 当天08:28 08:30 北京南 14:08
G113 高速 北京南 08:50 苏州北 当天14:03 14:10 上海虹桥 14:33
G116 高速 上海虹桥 09:33 苏州北 当天09:56 09:58 北京南 15:23
G117 高速 北京南 09:25 苏州北 当天15:03 15:05 上海虹桥 15:37
G1201 高速 上海虹桥 09:39 苏州北 当天10:02 10:04 哈尔滨西 21:53
G1202 高速 哈尔滨西 08:21 苏州北 当天20:35 20:37 上海虹桥 21:00
G1203 高速 哈尔滨西 08:21 苏州北 当天20:35 20:37 上海虹桥 21:00
G1204 高速 上海虹桥 09:39 苏州北 当天10:02 10:04 哈尔滨西 21:53
G121 高速 北京南 10:20 苏州北 当天15:58 16:00 上海虹桥 16:25
G1212 高速 长春 08:55 苏州北 当天19:49 19:51 上海虹桥 20:14
G1213 高速 长春 08:55 苏州北 当天19:49 19:51 上海虹桥 20:14
G122 高速 上海虹桥 10:41 苏州北 当天11:04 11:06 北京南 16:43
G1225 高速 苍南 06:54 苏州北 当天11:55 11:57 沈阳北 22:14
G1226 高速 沈阳北 07:55 苏州北 当天18:17 18:19 苍南 23:08
G1227 高速 沈阳北 07:55 苏州北 当天18:17 18:19 苍南 23:08
G1228 高速 苍南 06:54 苏州北 当天11:55 11:57 沈阳北 22:14
G1229 高速 上海虹桥 07:34 苏州北 当天08:04 08:21 丹东 19:25
G1230 高速 丹东 11:11 苏州北 当天22:05 22:07 上海虹桥 22:30
G1231 高速 丹东 11:11 苏州北 当天22:05 22:07 上海虹桥 22:30
G1232 高速 上海虹桥 07:34 苏州北 当天08:04 08:21 丹东 19:25
G1233 高速 上海虹桥 10:36 苏州北 当天10:59 11:01 长春 22:28
G1234 高速 长春 10:30 苏州北 当天21:44 21:46 上海虹桥 22:16
G1235 高速 长春 10:30 苏州北 当天21:44 21:46 上海虹桥 22:16
G1236 高速 上海虹桥 10:36 苏州北 当天10:59 11:01 长春 22:28
G1251 高速 大连 08:41 苏州北 当天19:16 19:18 上海虹桥 19:41
G1252 高速 上海虹桥 11:10 苏州北 当天11:33 11:35 大连北 21:58
G1253 高速 上海虹桥 11:10 苏州北 当天11:33 11:35 大连北 21:58
G1254 高速 大连 08:41 苏州北 当天19:16 19:18 上海虹桥 19:41
G1256 高速 长春 11:40 苏州北 当天22:28 22:31 上海虹桥 22:54
G1257 高速 长春 11:40 苏州北 当天22:28 22:31 上海虹桥 22:54
G126 高速 上海虹桥 11:05 苏州北 当天11:28 11:30 北京南 17:05
G128 高速 上海虹桥 11:15 苏州北 当天11:38 11:40 北京南 17:10
G129 高速 北京南 12:10 苏州北 当天17:31 17:33 上海虹桥 17:56
G13 高速 北京南 17:00 苏州北 当天21:09 21:11 上海虹桥 21:36
G132 高速 上海虹桥 12:17 苏州北 当天12:40 12:42 北京南 18:32
G133 高速 北京南 12:50 苏州北 当天18:02 18:09 上海虹桥 18:40
G137 高速 北京南 13:35 苏州北 当天18:58 19:08 上海虹桥 19:33
G1377 高速 南京南 07:39 苏州北 当天08:50 08:52 昆明南 21:20
G1378 高速 昆明南 07:33 苏州北 当天19:51 19:53 南京南 21:04
G138 高速 上海虹桥 13:30 苏州北 当天13:53 13:55 北京南 19:28
G140 高速 上海虹桥 13:35 苏州北 当天13:58 14:00 北京南 19:41
G145 高速 北京南 14:35 苏州北 当天20:08 20:10 上海虹桥 20:34
G147 高速 北京南 15:50 苏州北 当天21:35 21:37 上海虹桥 22:00
G148 高速 上海虹桥 15:23 苏州北 当天15:46 15:48 北京南 21:13
G149 高速 北京南 16:25 苏州北 当天22:24 22:26 上海虹桥 22:49
G151 高速 北京南 16:45 苏州北 当天22:37 22:39 上海虹桥 23:02
G152 高速 上海虹桥 16:18 苏州北 当天16:41 16:43 北京南 22:12
G154 高速 上海虹桥 17:13 苏州北 当天17:36 17:38 北京南 22:48
G155 高速 北京南 15:45 苏州北 当天21:13 21:16 上海虹桥 21:41
G156 高速 上海虹桥 17:18 苏州北 当天17:41 17:43 北京南 22:58
G157 高速 北京南 17:36 苏州北 当天23:07 23:16 上海虹桥 23:40
G1581 高速 九江 08:55 苏州北 当天14:28 14:34 常州北 15:12
G1582 高速 常州北 15:34 苏州北 当天16:03 16:05 九江 21:37
G1583 高速 常州北 15:34 苏州北 当天16:03 16:05 九江 21:37
G1584 高速 九江 08:55 苏州北 当天14:28 14:34 常州北 15:12
G169 高速 北京南 16:40 苏州北 当天22:09 22:18 上海虹桥 22:42
G1715 高速 驻马店西 07:54 苏州北 当天12:56 12:58 上海虹桥 13:23
G1716 高速 上海虹桥 13:05 苏州北 当天13:35 13:37 驻马店西 19:59
G1717 高速 上海虹桥 13:05 苏州北 当天13:35 13:37 驻马店西 19:59
G1718 高速 驻马店西 07:54 苏州北 当天12:56 12:58 上海虹桥 13:23
G1719 高速 武汉 08:00 苏州北 当天11:26 11:28 上海虹桥 11:53
G1720 高速 上海虹桥 13:51 苏州北 当天14:14 14:20 武汉 17:50
G1721 高速 上海虹桥 13:51 苏州北 当天14:14 14:20 武汉 17:50
G1722 高速 武汉 08:00 苏州北 当天11:26 11:28 上海虹桥 11:53
G1723 高速 汉口 16:15 苏州北 当天19:47 19:49 上海虹桥 20:13
G1724 高速 上海虹桥 11:46 苏州北 当天12:09 12:11 汉口 15:42
G1725 高速 上海虹桥 11:46 苏州北 当天12:09 12:11 汉口 15:42
G1726 高速 汉口 16:15 苏州北 当天19:47 19:49 上海虹桥 20:13
G1727 高速 武汉 11:05 苏州北 当天15:09 15:11 上海虹桥 15:42
G1728 高速 上海虹桥 16:51 苏州北 当天17:14 17:20 武汉 20:47
G1729 高速 上海虹桥 16:51 苏州北 当天17:14 17:20 武汉 20:47
G1730 高速 武汉 11:05 苏州北 当天15:09 15:11 上海虹桥 15:42
G1736 高速 上海虹桥 15:28 苏州北 当天15:51 15:53 武汉 20:48
G1737 高速 上海虹桥 15:28 苏州北 当天15:51 15:53 武汉 20:48
G1771 高速 长沙南 13:30 苏州北 当天19:14 19:16 上海虹桥 19:39
G1772 高速 上海虹桥 06:47 苏州北 当天07:10 07:12 长沙南 12:58
G1773 高速 上海虹桥 06:47 苏州北 当天07:10 07:12 长沙南 12:58
G1774 高速 长沙南 13:30 苏州北 当天19:14 19:16 上海虹桥 19:39
G1802 高速 上海虹桥 06:15 苏州北 当天06:38 06:40 郑州东 11:39
G1803 高速 上海虹桥 06:15 苏州北 当天06:38 06:40 郑州东 11:39
G1809 高速 洛阳龙门 07:56 苏州北 当天13:42 13:44 上海虹桥 14:07
G1810 高速 上海虹桥 12:33 苏州北 当天13:03 13:05 焦作 18:46
G1811 高速 上海虹桥 12:33 苏州北 当天13:03 13:05 焦作 18:46
G1812 高速 洛阳龙门 07:56 苏州北 当天13:42 13:44 上海虹桥 14:07
G1813 高速 安阳东 09:05 苏州北 当天14:55 14:57 上海虹桥 15:21
G1814 高速 上海虹桥 13:44 苏州北 当天14:07 14:09 郑州东 18:57
G1815 高速 上海虹桥 13:44 苏州北 当天14:07 14:09 郑州东 18:57
G1816 高速 安阳东 09:05 苏州北 当天14:55 14:57 上海虹桥 15:21
G1817 高速 郑州东 13:25 苏州北 当天17:38 17:40 上海虹桥 18:15
G1820 高速 郑州东 13:25 苏州北 当天17:38 17:40 上海虹桥 18:15
G1821 高速 焦作 12:50 苏州北 当天18:25 18:27 上海虹桥 18:50
G1824 高速 焦作 12:50 苏州北 当天18:25 18:27 上海虹桥 18:50
G1825 高速 郑州东 14:15 苏州北 当天18:38 18:40 上海虹桥 19:06
G1826 高速 上海虹桥 18:20 苏州北 当天18:50 18:52 郑州东 23:28
G1827 高速 上海虹桥 18:20 苏州北 当天18:50 18:52 郑州东 23:28
G1828 高速 郑州东 14:15 苏州北 当天18:38 18:40 上海虹桥 19:06
G1866 高速 宁波 06:25 苏州北 当天09:14 09:21 郑州东 13:54
G1867 高速 宁波 06:25 苏州北 当天09:14 09:21 郑州东 13:54
G1911 高速 西安北 06:26 苏州北 当天12:57 12:59 上海虹桥 13:23
G1914 高速 西安北 06:26 苏州北 当天12:57 12:59 上海虹桥 13:23
G1915 高速 西安北 09:23 苏州北 当天16:07 16:15 上海虹桥 16:45
G1918 高速 西安北 09:23 苏州北 当天16:07 16:15 上海虹桥 16:45
G1919 高速 西安北 10:23 苏州北 当天17:13 17:15 上海虹桥 17:38
G1922 高速 西安北 10:23 苏州北 当天17:13 17:15 上海虹桥 17:38
G1924 高速 上海虹桥 11:41 苏州北 当天12:04 12:06 西安北 19:06
G1925 高速 上海虹桥 11:41 苏州北 当天12:04 12:06 西安北 19:06
G1932 高速 上海虹桥 14:15 苏州北 当天14:38 14:41 西安北 20:31
G1933 高速 上海虹桥 14:15 苏州北 当天14:38 14:41 西安北 20:31
G1935 高速 西安北 15:13 苏州北 当天21:21 21:23 上海虹桥 21:46
G1936 高速 上海虹桥 16:12 苏州北 当天16:35 16:37 西安北 22:54
G1937 高速 上海虹桥 16:12 苏州北 当天16:35 16:37 西安北 22:54
G1938 高速 西安北 15:13 苏州北 当天21:21 21:23 上海虹桥 21:46
G1951 高速 太原南 12:26 苏州北 当天20:51 20:53 上海虹桥 21:17
G1952 高速 上海虹桥 08:10 苏州北 当天08:33 08:35 太原南 17:28
G1953 高速 上海虹桥 08:10 苏州北 当天08:33 08:35 太原南 17:28
G1954 高速 太原南 12:26 苏州北 当天20:51 20:53 上海虹桥 21:17
G1955 高速 太原南 08:46 苏州北 当天17:19 17:21 上海虹桥 17:44
G1956 高速 上海虹桥 11:59 苏州北 当天12:33 12:35 太原南 21:35
G1957 高速 上海虹桥 11:59 苏州北 当天12:33 12:35 太原南 21:35
G1958 高速 太原南 08:46 苏州北 当天17:19 17:21 上海虹桥 17:44
G1969 高速 兰州西 10:39 苏州北 当天20:59 21:01 上海虹桥 21:24
G1970 高速 上海虹桥 06:10 苏州北 当天06:33 06:35 兰州西 16:41
G1971 高速 上海虹桥 06:10 苏州北 当天06:33 06:35 兰州西 16:41
G1972 高速 兰州西 10:39 苏州北 当天20:59 21:01 上海虹桥 21:24
G1973 高速 重庆西 09:11 苏州北 当天22:00 22:02 上海虹桥 22:25
G1974 高速 上海虹桥 07:17 苏州北 当天07:42 07:44 重庆西 20:17
G1975 高速 上海虹桥 07:17 苏州北 当天07:42 07:44 重庆西 20:17
G1976 高速 重庆西 09:11 苏州北 当天22:00 22:02 上海虹桥 22:25
G211 高速 天津西 09:31 苏州北 当天14:15 14:17 上海虹桥 14:41
G212 高速 上海虹桥 08:42 苏州北 当天09:05 09:07 天津西 14:26
G213 高速 天津西 10:42 苏州北 当天15:48 15:51 上海虹桥 16:17
G215 高速 天津西 14:46 苏州北 当天19:54 19:56 上海虹桥 20:19
G216 高速 上海虹桥 16:37 苏州北 当天17:00 17:02 天津西 22:00
G222 高速 上海 07:05 苏州北 当天07:33 07:35 青岛北 13:23
G223 高速 上海 07:05 苏州北 当天07:33 07:35 青岛北 13:23
G225 高速 青岛北 14:05 苏州北 当天20:28 20:30 上海虹桥 21:05
G228 高速 青岛北 14:05 苏州北 当天20:28 20:30 上海虹桥 21:05
G229 高速 青岛 09:12 苏州北 当天15:44 15:46 上海虹桥 16:12
G232 高速 青岛 09:12 苏州北 当天15:44 15:46 上海虹桥 16:12
G2812 高速 上海虹桥 16:26 苏州北 当天16:49 16:55 石家庄 23:30
G2813 高速 上海虹桥 16:26 苏州北 当天16:49 16:55 石家庄 23:30
G297 高速 济南西 07:18 苏州北 当天11:22 11:24 上海虹桥 11:48
G298 高速 上海虹桥 18:05 苏州北 当天18:35 18:37 济南西 22:54
G411 高速 北京南 11:20 苏州北 当天16:56 17:01 上海虹桥 17:25
G43 高速 北京南 14:05 苏州北 当天19:20 19:22 杭州东 20:47
G44 高速 杭州东 16:15 苏州北 当天17:46 17:48 北京南 23:08
G455 高速 荣成 13:15 苏州北 当天21:49 21:51 上海虹桥 22:21
G458 高速 荣成 13:15 苏州北 当天21:49 21:51 上海虹桥 22:21
G459 高速 烟台 09:10 苏州北 当天16:50 16:52 上海虹桥 17:15
G460 高速 上海虹桥 12:22 苏州北 当天12:45 12:51 烟台 21:07
G461 高速 上海虹桥 12:22 苏州北 当天12:45 12:51 烟台 21:07
G462 高速 烟台 09:10 苏州北 当天16:50 16:52 上海虹桥 17:15
G575 高速 长沙南 13:30 苏州北 当天19:44 19:46 上海虹桥 20:09
G576 高速 上海虹桥 08:24 苏州北 当天08:48 08:50 长沙南 15:16
G577 高速 上海虹桥 08:24 苏州北 当天08:48 08:50 长沙南 15:16
G578 高速 长沙南 13:30 苏州北 当天19:44 19:46 上海虹桥 20:09
G6 高速 上海 07:00 苏州北 当天07:25 07:27 北京南 11:38
G675 高速 武汉 13:35 苏州北 当天17:54 17:57 上海虹桥 18:20
G676 高速 上海虹桥 08:30 苏州北 当天08:53 08:59 武汉 13:36
G677 高速 上海虹桥 08:30 苏州北 当天08:53 08:59 武汉 13:36
G678 高速 武汉 13:35 苏州北 当天17:54 17:57 上海虹桥 18:20
G7175 高速 徐州东 07:38 苏州北 当天10:16 10:18 上海虹桥 10:48
G7176 高速 上海虹桥 18:43 苏州北 当天19:13 19:20 徐州东 22:24
G7178 高速 上海虹桥 19:55 苏州北 当天20:18 20:20 徐州东 22:46
G7180 高速 上海虹桥 10:07 苏州北 当天10:30 10:32 南京南 11:31
G7196 高速 上海虹桥 17:39 苏州北 当天18:26 18:28 合肥南 20:27
G7197 高速 上海虹桥 17:39 苏州北 当天18:26 18:28 合肥南 20:27
G7275 高速 淮南东 18:32 苏州北 当天21:25 21:28 上海 21:55
G7278 高速 淮南东 18:32 苏州北 当天21:25 21:28 上海 21:55
G7292 高速 上海 17:43 苏州北 当天18:13 18:20 淮北 21:55
G7293 高速 上海 17:43 苏州北 当天18:13 18:20 淮北 21:55
G7296 高速 上海 12:40 苏州北 当天13:08 13:10 淮北 16:32
G7297 高速 上海 12:40 苏州北 当天13:08 13:10 淮北 16:32
G7300 高速 上海 19:55 苏州北 当天20:30 20:32 徐州东 22:57
G7349 高速 南京南 07:30 苏州北 当天08:40 08:42 温州南 12:27
G7375 高速 合肥南 09:26 苏州北 当天12:03 12:05 江山 15:28
G7378 高速 合肥南 09:26 苏州北 当天12:03 12:05 江山 15:28
G7385 高速 合肥南 14:27 苏州北 当天16:40 16:42 衢州 20:25
G7386 高速 衢州 08:11 苏州北 当天11:17 11:22 合肥南 13:56
G7387 高速 衢州 08:11 苏州北 当天11:17 11:22 合肥南 13:56
G7388 高速 合肥南 14:27 苏州北 当天16:40 16:42 衢州 20:25
G7505 高速 南京南 07:13 苏州北 当天08:23 08:25 宁波 10:59
G7507 高速 南京南 08:16 苏州北 当天09:26 09:28 宁波 12:08
G7589 高速 徐州东 06:53 苏州北 当天09:54 09:56 宁波 12:37
G7590 高速 宁波 16:42 苏州北 当天19:28 19:30 徐州东 22:19
G7595 高速 合肥南 10:09 苏州北 当天12:24 12:29 宁波 15:09
G7596 高速 温州南 16:13 苏州北 当天20:45 20:47 合肥南 22:45
G7597 高速 温州南 16:13 苏州北 当天20:45 20:47 合肥南 22:45
G7598 高速 合肥南 10:09 苏州北 当天12:24 12:29 宁波 15:09
G7600 高速 温州南 14:02 苏州北 当天18:58 19:00 徐州东 21:59

[江苏 苏州 常熟市] 常熟利民票务服务社客票代售点火车售票处
联系电话:0512-52748722
营业时间:7:30-18:30
地址:常熟市招商北路160号

[江苏 苏州 高新区] 苏州新区塔园路客票代售点火车售票处
联系电话:0512-68250603
营业时间:7:30-19:30
地址:新区塔园路24号

[江苏 苏州 高新区] 苏州新区客票代售点火车售票处
联系电话:0512-68250603
营业时间:7:30-19:30
地址:苏州新区塔园路24号

[江苏 苏州 工业园区] 苏州工业园区客票代售点火车售票处
联系电话:0512-67672188
营业时间:7:30-19:00
地址:苏州工业园区师惠坊邻里中心

[江苏 苏州 工业园区] 迎春路客票代售点火车售票处
联系电话:0512-67071318
营业时间:7:30-19:30
地址:迎春路452号

[江苏 苏州 工业园区] 苏州市娄葑工业园区客票代售点火车售票处
联系电话:0512-67532572
营业时间:7:30-17:00
地址:苏州市通园路娄葑镇政府

更多苏州代售点...


请选择上面相应的省、市进入查询或: 输入车站名称列车车次出发及目的地查询:

按车站名称查询
按列车车次查询
按出发地点-目的地查询 -

手机WAP上网查询: wap.ip138.com 用手机随时可以查

 

联系我们.请发email.或给我们留言谢谢!

粤ICP备05004654号